Yleiset ehdot

Käyttäessäsi Pilatesstudio Online -palvelua sitoudut noudattamaan näitä ehtoja.

1. Yleistä

Helsingin Kehonhallinta Oy (Pilatesstudio Arabia) ylläpitää Internetissä Pilatesstudio Online -nimistä kehonhallinnan suoratoistopalvelua (jatkossa ”Palvelu”). Palvelua käyttävän asiakkaan (jatkossa ”Asiakas”) on tutustuttava näihin Yleisiin ehtoihin tarkasti ennen Palvelun käytön aloittamista. Ehtoja sovelletaan eri tilanteissa, kun Asiakas käyttää Palvelua. Lisäksi Palvelussa voi olla tiettyjä toimintoja, joihin sovelletaan Erityisehtoja. Mikäli Asiakas käyttää kyseisiä toimintoja, sitoutuu hän noudattamaan yleisten ehtojen lisäksi myös Erityisehtoja.

2. Palvelu käyttö ja peruutusehdot

Palvelun käyttö edellyttää Asiakkaalta rekisteröitymistä palveluun. Rekisteröityessään asiakas luo itselleen käyttäjätilin. Tiliä varten Asiakas tarvitsee toiminnassa olevan sähköpostiosoitteen. Salasanan Asiakas luo itselleen rekisteröityessään palveluun.

Asiakas sitoutuu antamaan pyydetyt tiedot totuudenmukaisina ja täydellisinä. Jos Asiakas on tahallisesti antanut virheellisiä rekisteröintitietoja, Helsingin Kehonhallinta Oy:llä on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi. 

Mikäli Asiakas tekee sopimuksen jonkun toisen henkilön tai yrityksen puolesta, vastaa Asiakas siitä, että hänellä on oikeus tai valtuutus tähän.

Tilaus astuu voimaan, kun tili on luotu ja Asiakas on valinnut tilauksen keston, esimerkiksi kuukausi- tai vuositilaus. Palvelussa voi olla käytössä kokeilujakso, jonka aikana palvelusta ei veloiteta. Palvelusta veloitetaan ilmaisjakson päätyttyä. Jos Asiakas ei halua jatkaa Palvelun käyttöä ilmaisen kokeilujakson jälkeen, Asiakkaan pitää muistaa perua tilaus itse. Peruutus on tehtävä ennen kuin kokeilujakso loppuu. Peruutus tapahtuu Palvelussa kohdassa Oma tili.

Mahdollista alennuskoodia käyttämällä Palvelusta voi saada alennuksen ensimmäisen tilausjakson ajaksi. Tilausjakso vaihtelee asiakkaan valinnan mukaan, ja se voi olla esimerkiksi kuukausi tai vuosi. Kun ensimmäinen tilausjakso päättyy, astuvat voimaan normaalit hinnat. Jos alennusjakso on pidempi kuin näissä ehdoissa mainitaan, siitä kerrotaan erikseen Palvelussa.

Asiakkaalla on oikeus katsella ja selata Palvelua ja sen sisältöä sekä käyttää palveluja, joita Helsingin Kehonhallinta Oy palvelussa tarjoaa.  Palvelu on henkilökohtainen, joten Asiakkaalla ei ole lupaa tai oikeutta antaa omia käyttäjätunnuksiaan muiden käyttöön. Asiakas on vastuussa siitä, että Palvelua tai sen sisältöjä eivät voi käyttää hänen tunnuksillaan muut kuin tilaajat. Palvelussa olevia sisältöjä ei saa tallentaa tai jäljentää millään tavoin eikä välittää eteenpäin.

Palvelua on sallittua käyttää ainoastaan sillä hetkellä voimassa olevien käyttöehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sekä Palvelussa erikseen annettujen ohjeiden ja ehtojen mukaisesti. Asiakkaalla ei ole lupaa keskeyttää tai yrittää keskeyttää tai muutoin häiritä tai yrittää häiritä Palvelun toimintaa millään tavoin, kuten asettamalla palveluun viruksia, haittaohjelmia tai muita vastaavia.

Palvelua käyttääkseen Asiakkaan tulee olla vähintään 18-vuotias. Palvelun tilauksen voi maksaa luottokortilla. Jos Asiakas haluaa maksaa palvelusta liikuntaseteleilltä tai työnantajan tarjoamilla vastaavilla liikuntaeduilla, se onnistuu ottamalla yhteys Helsingin Kehonhallinta Oy:öön sähköpostitse: arabia@pilatesstudio.fi.

Kun Asiakas on tehnyt tilauksen, ja se on veloitettu, tilauksesta lähetetään automaattinen vahvistusviesti. Helsingin Kehonhallinta Oy tekee veloituksen kortilta, kun tilaus astuu voimaan esimerkiksi lyhyen ilmaisjakson jälkeen ja sen jälkeen aina tilaustyypin mukaisin aikavälein. Veloittaminen päättyy sen jälkeen, kun Asiakas irtisanoo tilauksen. 

Palvelun alustana toimii Uscreen ja maksualustana Stripe. Jatkossa maksualustana voidaan käyttää myös muita kolmannen osapuolen maksunvälittäjiä.

Palvelussa voi olla tuotteita, jotka eivät sisälly tilaukseen, vaan niistä peritään erillinen maksu. Näistä tuotteista kerrotaan Palvelussa aina erikseen, ja ne on myös tilattava erikseen. Tällaisia tuotteita voivat olla erikoiskurssit ja muut vastaavat palvelut.

Helsingin Kehonhallinta Oy:llä on oikeus muuttaa hintoja ja maksuja.

Hintojen muuttumisesta tiedotetaan tilaajia hyvissä ajoin, ennen kuin muutos astuu voimaan, jotta Asiakkaalla on mahdollisuus reagoida hintamuutokseen esimerkiksi perumalla tilaus tai poistamalla oma tilinsä Palvelusta. Helsingin Kehonhallinta Oy ei tarjoa takaisinmaksua, vaikka Asiakas ei olisi käyttänyt palvelua.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää näiden Käyttöehtojen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman kirjallista lupaa. Lupa pitää pyytää Helsingin Kehonhallinta Oy:ltä etukäteen.

Helsingin Kehonhallinta Oy:llä on oikeus ilman Asiakkaan suostumusta siirtää näiden Käyttöehtojen tuomat oikeutensa ja velvollisuutensa tai niiden osan kolmannelle osapuolelle yritys- tai liiketoimintakaupan tai muun vastaavan liiketoiminnallisen järjestelyn yhteydessä.

Asiakkaalla ei ole palveluun Kuluttajasuojalain etämyyntiä koskevan lain mukaista peruuttamisoikeutta Palveluun.

”Kuluttajalla ei ole kaupan peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on sähköisesti aloitettu kuluttajan suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä ja kuluttajalle on ilmoitettu peruttamisoikeuden puuttumisesta.”

(Kilpailu- ja kuluttajavirasto).

3. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittely on kuvattu kulloinkin voimassa olevassa Tietosuojaselosteessa. 

Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta sekä Palveluiden käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Helsingin Kehonhallinta Oy:lle tai Palvelulle.

4. Evästeiden käyttö

Käyttäjän päätelaitteelle voidaan toimittaa evästeitä (cookies). Evästeet keräävät tietoa siitä, miten Asiakas käyttää Palvelua ja mistä Asiakas on saapunut Palveluun. Evästeet kertovat myös Asiakkaan käyttämän selaimen ja mitä Palvelun sivuja Asiakas on selaillut. Evästeiden avulla saatu tietoa on anonyymiä, mutta tietoa on mahdollista yhdistää asiakkaan henkilötietoihin.

5. Immateriaalioikeudet

Helsingin Kehonhallinta Oy tai sen yhteistyökumppanit omistavat Palvelun ja siinä olevan sisällön. Omaisuus on suojattu tekijänoikeuslailla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla. Helsingin Kehonhallinta Oy omistaa myös kaikki Palveluun ja siinä olevaan sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet, joita ovat mm. tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, tietokantaoikeudet ja liikesalaisuudet. Kaikki oikeudet pidätetään.

6. Vastuunrajoitus

Palvelu toimitetaan ”sellaisena kuin se on”. Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja/tai virheettömästi.

Helsingin Kehonhallinta Oy ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Helsingin Kehonhallinta Oy ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Asiakkaalle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

Helsingin Kehonhallinta Oy ei anna mitään takuita Palvelun suojauksesta tai siitä, että Palvelun kautta lähetettävät sähköiset tiedotteet eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Helsingin Kehonhallinta Oy ei voi taata Palvelun kautta lähettävien tietojen tietoturvaa. Helsingin Kehonhallinta Oy ei ole vastuussa Asiakkaan lähettämistä, vastaanottamista taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista.

Asiakas harjoittelee palvelussa omalla vastuulla. Jos olet epävarma, sopiiko harjoittelu sinulle, keskustele asiasta etukäteen lääkärin kanssa.

7. Sallittu ja kielletty linkitys

Asiakkaalla on hyvän tavan mukaisesti oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun pääsivulle, ellei Palvelun Erityisehdoissa tai muutoin Palvelun yhteydessä ole toisin todettu. Muunlainen linkittäminen voi myös erikseen olla mahdollistettu tai sallittu muilla tavoin itse Palvelussa.

Linkittäminen ei saa tapahtua sopimattomassa tai loukkaavassa yhteydessä, kuten hyvään tapaan kuuluu. Linkittämällä Asiakas ei saa antaa ulospäin virheellistä käsitystä Helsingin Kehonhallinta Oy:n / Palvelun sekä linkittäjän tai muun tahon suhteesta. Linkittäminen ei myöskään saa loukata Helsingin Kehonhallinta Oy:n immateriaalioikeuksia.

Linkitetyn sivuston on auettava tyhjään ikkunaan ilman kehyksiä. Kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa tehty linkitys esimerkiksi osana kaupallista sisältöpalvelua taikka tietokannan tai uuden palvelun tuottamiseksi on kielletty ilman Helsingin Kehonhallinta Oy:n etukäteen antamaa suostumusta. Suostumus vaaditaan kirjallisena.

Helsingin Kehonhallinta Oy:llä on oikeus peruuttaa suostumuksensa linkitykseen milloin tahansa. Helsingin Kehonhallinta Oy voi myös kieltää sellaisen linkityksen, joka voi vaikuttaa haitallisesti sen liiketoiminnalle tai maineelle.

8. Ehtojen muuttaminen

Helsingin Kehonhallinta Oy:llä on oikeus tehdä näihin ehtoihin vapaasti sellaisia muutoksia, joista ei aiheudu Asiakkaalle vahinkoa. Tällaisista muutoksista ilmoitetaan Palvelussa, jonka jälkeen ne astuvat voimaan.

Helsingin Kehonhallinta Oy pidättää oikeuden muuttaa Palvelun käyttöä koskevia Käyttöehtoja, Erityisehtoja sekä Palvelun hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan. Tästä ilmoitetaan Asiakkaalle sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen, jolloin Asiakkaalle jää aikaa reagoida muutoksiin..

Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat hintojen tai ehtojen muutokset 

voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta siitä hetkestä lähtien, kun määräykset astuvat voimaan. Arvonlisäveron tai jonkin muun soveltuvan veron tai julkisen maksun tai sovelluskäytännön muuttuessa Helsingin Kehonhallinta Oy:llä  on oikeus viivästyksettä muuttaa hintoja vastaamaan muutosta.

Ehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan välittömästi, ellei toisin ilmoiteta. Jatkamalla Palvelun käyttöä sitoutuu Asiakas noudattamaan muutettuja ehtoja.

9. Sovellettava lainsäädäntö

Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin, sekä erityisehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Helsingin Kehonhallinta Oy:n ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, asia ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös kotipaikkansa alioikeudessa.

Mikäli riitakysymys kuitenkin koskee sekä markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaa asiaa (esimerkiksi immateriaalioikeuksien loukkaus) että näihin Käyttöehtoihin liittyvää asiaa, riita ratkaistaan markkinaoikeudessa. Asiakas voi viedä asian myös Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.